MEDIUM, DUPLEX, DUALIE WIELMOEREN

MEDIUM MAG WITH ATTACHED WASHER
MEDIUM MAG WITH ATTACHED WASHER 7/16  R.H. C5302
1/2  R.H. C5304
12mm x 1,25  R.H. C5306
12mm x 1,5&  R.H. C5307
12mm x 1,75 R.H. C5308
14mm x 1,5  R.H. C5309DL
Ook verkrijgbaar als Duplex (1,75  lang)
Diameter 0,75” = 19,5 mm, lengte 1,50” = 38,09 mm, lengte 1,75” = 44,5 mm

DUPLEX MAG WITH ATTECHED WASHER
DUPLEX MAG WITH RING 14mm x 1,5” R.H. C5307L
Diameter 0,75” = 19,5 mm, lengte 1,50” = 38,09 mm, lengte 1,75” = 44,5 mm

TOYOTA MAG WITH RING
TOYOTA MAG WITH RING 12mm x 1,5” R.H. C5307L
Diameter 0,75” = 19,5 mm, lengte 1,81” = 45,97 mm

DUALIE MAG 1” Hex
Dualie Wielmoeren 1 Mag Dualie Wielmoeren 1 Mag Dualie Wielmoeren 1 Mag
1/2” RH C9004 14mm x 1,5” RH C9109W 1/2” RH C9004
9/16” RH C9110HP 9/16” RH C9110W 1/2” LH C9005
1/2” LH C9005 14mm x 2” RH C911W 14mm x 1,5” RH C9009
14mm x 2” RH C9111HP 14mm x 2” RH C9111W 9/16” RH C9010
14mm x 1,5” RH C9130HP 5/8” RH C9111W 9/16” LH C9020
Lengte 2,20” = 55,88mm washer C788, diameter 0,87”= 2032mm washer C789
diameter 0,73”= 18,54mm washer 773.